تلفن تماس

031-33336666

پست الکترونیک

Info@uim.ir

ساعات کار

همه روزه 9 الی 21

قالیشویی ایران شور | زرد شدن فرش دستباف سفید

علت زرد شدن پشم فرش دستباف سفید بعد از شستشو توسط قالیشویی ها؟

 پشم طبیعی سفید رنگ به تعداد محدودی وجود دارد و این مسله باعث میشود که نیاز بافندگان و مشتریان را جواب گو نباشد. و به همین دلیل  رنگرزها مجبور به سفید کردن پشم کرم میشود که این رنگ بعلت ضعیف بودن رنگ در اولین شستشو باعث برگشت رنگ طبیعی خود (کرم رنگ ) میشود و قالیشویی ها مقصر در برابر این عمل نیستند.

این مورد بیشتر در فرش های اردکان و کاشان دیده میشود

آیا میشود فرش زرد شده را سفید کرد؟

 سفید شویی فرش این کار را انجام دهند البته به صورت موقت هست